Τμήματα Προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

 

Α’ Φάση

Θεματικές Ενότητες Ώρες
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 80
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 84
Γνώσεις και Δεξιότητες 50


Β’ Φάση

Ώρες
30


> Ανταγωνιστικά Δίδακτρα

> Εξατομικευμένη Προσέγγιση Διδασκαλίας

> Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι


Περιλαμβάνει:

  • Σημειώσεις για όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα
  • Υποστηρικτικό Υλικό
  • Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα
  • Επεξεργασία παλαιών Θεμάτων
  • Τυπολόγιο Διαγωνισμού
  • Αυστηρά Ολιγομελή Τμήματα

 

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως