Προπτυχιακά Τμήματα Ενίσχυσης
στὰ Λατινικὰ καὶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά

 • Συστηματικὴ Ὑποστήριξη γιὰ ὅλα τὰ 6μηνα γιὰ ὅλα τὰ Τμήματα Φιλοσοφικῆς ΕΚΠΑ
 • Ἐντατικὴ προετοιμασία καὶ γιὰ τὶς τρεῖς Ἐξεταστικὲς Περιόδους
 • Κάλυψη ὁλόκληρης τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος μὲ ἀναλυτικὴ διδασκαλία
 • Ἐξοικείωση μὲ τὰ Ἐργαλεῖα τῆς Ἐπιστήμης (Βιβλιογραφία, Ἔργα Ἀναφορᾶς κ.τ.λ.)
 • Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτήριο
 • Καθοδήγηση στὴν συγγραφὴ Σεμιναριακῶν Ἐργασιῶν μὲ
  – Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία
  – Διδασκαλία Μεθοδολογίας
  – Βασικὲς Πηγὲς Βιβλιογραφίας
  – Συστήματα Παραπομπῶν
  – Τεχνικὰ Θέματα