Ἐνισχυτικὰ Πανεπιστημιακὰ Μαθήματα γιὰ ὅλες τὶς Σχολὲς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν

 

Συστηματικὴ Ὑποστήριξη γιὰ ὅλα τὰ ἐξάμηνα σὲ
– Φιλοσοφική
– Ψυχολογία
– Παιδαγωγικά
– Κοινωνικές Ἐπιστῆμες
– Πολιτικές Ἐπιστῆμες
– Θεολογία
– Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο


Ἐντατικὴ προετοιμασία καὶ γιὰ τὶς τρεῖς Ἐξεταστικὲς Περιόδους

Κάλυψη ὁλόκληρης τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος μὲ ἀναλυτικὴ διδασκαλία

Ἐξοικείωση μὲ τὰ Ἐργαλεῖα τῆς Ἐπιστήμης (Βιβλιογραφία, Ἔργα Ἀναφορᾶς κ.τ.λ.)

Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτήριο

Καθοδήγηση στὴν συγγραφὴ Σεμιναριακῶν Ἐργασιῶν μὲ
Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία
Διδασκαλία Μεθοδολογίας
Βασικὲς Πηγὲς Βιβλιογραφίας
Συστήματα Παραπομπῶν
Τεχνικὰ Θέματα