Ενισχυτικά Πανεπιστημιακά Μαθήματα για όλες τις Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Συστηματική Υποστήριξη για όλα τα εξάμηνα σε
  – Φιλολογία
  – Ιστορία & Αρχαιολογία
  – Φιλοσοφία
  – Ψυχολογία
  – Παιδαγωγικά
  – Κοινωνικές Επιστήμες
  – Πολιτικές Επιστήμες
  – Θεολογία
  – Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Εντατική και Εξατομικευμένη προετοιμασία και για τις τρεις Εξεταστικές Περιόδους
 • Κάλυψη ολόκληρης της ύλης του μαθήματος με αναλυτική διδασκαλία
 • Εξοικείωση με τα Εργαλεία της Επιστήμης (Βιβλιογραφία, Έργα Αναφοράς κ.τ.λ.)
 • Επιπλέον Βιβλιογραφία από το Εκπαιδευτήριο
 • Καθοδήγηση στην συγγραφή Σεμιναριακών Εργασιών με
  –Επιπλέον Βιβλιογραφία
  – Διδασκαλία Μεθοδολογίας
  – Βασικές Πηγές Βιβλιογραφίας
  – Συστήματα Παραπομπών
  – Τεχνικά Θέματα

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως