Προετοιμασία για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά σχετικά με την Ελληνική Φιλολογία

 

Ο Επιτυχημένος Φιλόλογος δεν είναι μόνο αυτός που έχει καταρτίσει τις προσωπικές του σημειώσεις στα Μαθήματα που διδάσκει. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού Πτυχιούχων Φιλολόγων, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας. Ένα Μεταπτυχιακό σε κάποιον Τομέα της Φιλολογίας δίνει στον Φιλόλογο Εξειδίκευση και ένα Συντριπτικό Πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Εξάλλου, όσοι σκοπεύουν να σταδιοδρομήσουν σε ένα μεγάλο Φροντιστήριο ή σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, ένα Μεταπτυχιακό Ειδίκευσης εκτιμάται πάντοτε.

Δείτε κάποια ενδεικτικά Μεταπτυχιακά πάνω στην Ελληνική  Φιλολογία που λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.

Το Φροντιστήριό μας διαθέτει τους κατάλληλους διδάσκοντες για αυτά τα Μεταπτυχιακά.

Αρέθας (Βυζαντινή Φιλολογία) (ΕΚΠΑ)

Δέξιππος (Κλασική Φιλολογία) (ΕΚΠΑ)

Κοραής (Νεοελληνική Φιλολογία) (ΕΚΠΑ)

Παπυρολογία & Κλασική Γραμματεία (ΕΚΠΑ)

Βυζαντινή Φιλολογία (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Γενική & Συγκριτική Γραμματολογία (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Κλασική Φιλολογία (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Αρχαία & Νέα Ελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Γλωσσολογική Θεωρία & Έρευνα (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Κλασική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μεσαιωνική & Νέα Ελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Βυζαντινή & Νεοελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Κλασικές Σπουδές (Πανεπιστήμιο Κρήτης)


Διεπιστημονικά Μεταπτυχιακά


Επιπλέον, παρέχουμε Υποστήριξη στα Μαθήματα των Μεταπτυχιακών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως