Μεταπτυχιακὰ Προγράμματα Σπουδῶν Προετοιμασίας

 

Φιλοσοφικὴ Σχολή

 

Τμῆμα Φιλολογίας

 1. Δέξιππος
  (εἰδίκευση: Κλασικὴ Φιλολογία)
  • Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ – Ἀδίδακτο κείμενο
  • Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ – Γραμματολογία
  • Λατινικὰ – Ἀδίδακτο κείμενο
  • Λατινικὰ – Γραμματολογία
  • Εἰσαγωγὴ στὴν Ἐπιστήμη τῆς Κλασικῆς Φιλολογίας – Θεωρία καὶ Μεθοδολογία
 2. Κοραῆς
  (εἰδίκευση: Νεοελληνικὴ Φιλολογία)
  • Νεοελληνικὴ Ποίηση καὶ Πεζογραφία
  • Θεωρία τῆς Λογοτεχνίας
  • α. Θεωρία τῆς Πρόσληψης καὶ Ἀναγνωστικὲς Θεωρίες
  • β. Πολιτισμικὴ Κριτική
  • Συγκριτικὴ Φιλολογία/Μεθοδολογία τῆς ἔρευνας
 3. Ἀρέθας
  (εἰδίκευση: Βυζαντινὴ Φιλολογία)
  • Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας
  • Βυζαντινὴ Λογοτεχνία
 4. Γλωσσολογία
  Διδασκόμενα Μαθήματα:
  • Σύνταξη
  • Μορφολογία
  • Κειμενογλωσσολογία