Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Προετοιμασίας

Μεταπτυχιακά σχετικά με την Ιστορία & την Αρχαιολογία

 

«Η ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων»

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος Ιστορικός

Τα Μεταπτυχιακά στην Ιστορία & την Αρχαιολογία που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι πολύπλευρα και καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους. Ταυτόχρονα, πέραν των ιστορικών γνώσεων, ο Φοιτητής ειδικεύεται και στην ιστορική έρευνα, την διδακτική της Ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει μια κριτική ματιά για το παρελθόν. Παράλληλα, η Αρχαιολογία είναι μια διεπιστημονική Επιστήμη, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος λόγω της ποικιλίας των θεμάτων με τα οποία ασχολείται: Ιστορία, Τέχνη, Αρχιτεκτονική κ.τ.λ.

Δείτε κάποια ενδεικτικά Μεταπτυχιακά στα οποία μπορούμε να σας προετοιμάσουμε για τις Εξετάσεις τους:

Αρχαιολογία & Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα (ΕΚΠΑ)

Αρχαιολογία της Ελλάδας & της Ανατολικής Μεσογείου: από τα Ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά Βασίλεια (ΕΚΠΑ)

Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία & Αρχαιολογία (ΕΚΠΑ)

Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη & Αρχιτεκτονική (ΕΚΠΑ)

Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία & Ιστορία της Τέχνης (ΕΚΠΑ)

Θεωρία & Ιστορία της Τέχνης (ΑΣΚΤ)

Ιστορική Έρευνα (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Αρχαιολογία, Τέχνη & Πολιτισμός (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία & Αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Βυζαντινές Σπουδές (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Νεότερος & Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αρχαίος Μεσογειακός Χώρος: Ιστορία & Αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Οθωμανική Ιστορία (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σύγχρονη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Ιστορία (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις & Προοπτικές (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Σπουδές στην Κινητικότητα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Αρχαιολογία Πεδίου & Υλικός Πολιτισμός (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ιστορία & Τεκμηρίωση (Ιόνιο)

Μεθοδολογία Κριτικής & Έκδοσης Ιστορικών & Αρχειακών Πηγών (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)


Επιπλέον, παρέχουμε Υποστήριξη στα Μαθήματα των Μεταπτυχιακών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως