Προετοιμασία για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά σχετικά με τη Θεολογία

 

Οι Θεολογικές Σπουδές εμβαθύνουν στην μελέτη και τη σύγκριση μεταξύ των θρησκειών, θέτουν ερωτήματα ηθικά, ανθρωπολογικά, κοινωνικά και πνευματικά, γεγονός που ωθεί αρκετούς ανθρώπους να κάνουν ένα Μεταπτυχιακό πάνω στην Θεολογία. Τα σχετικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα που λειτουργούν στη χώρα μας καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, ενώ ταυτόχρονα πολλά έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Δείτε κάποια ενδεικτικά Μεταπτυχιακά που αναλαμβάνουμε να σας προετοιμάσουμε για τις Εξετάσεις τους:

Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο (ΕΚΠΑ)

Θρησκειολογία (ΕΚΠΑ)

Κοινωνική Θεολογία & Επιστήμες του Ανθρώπου (ΕΚΠΑ)

Ορθόδοξη Θεολογία (ΕΚΠΑ)

Πηγές, Λατρεία & Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού (Θεολογία ΕΚΠΑ)

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΕΚΠΑ)

Θεολογιά & Πολιτισμός (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Θρησκευτικός & Προσκυνηματικός Τουρισμός (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Ορθόδοξη Θεολογία & Χριστιανικός Πολιτισμός (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη & τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)


Επιπλέον, παρέχουμε Υποστήριξη στα Μαθήματα των Μεταπτυχιακών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως