Προετοιμασία για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά σχετικά με τα Παιδαγωγικά, την Προσχολική Εκπαίδευση & τις Επιστήμες Αγωγής

 

Οι γνώσεις των αρχών της Παιδαγωγικής Επιστήμης, τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας Εκπαιδευτικός στο Σχολικό Περιβάλλον και η διαχείρισή τους, η στρατηγική της Διδασκαλίας, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η χρήση τεχνολογιών στη διδασκαλία και άλλα, είναι θέματα που απασχολούν πολλούς Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς σήμερα. Τα σχετικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι υψηλού επιπέδου και εμβαθύνουν στους Τομείς που πραγματικά χρειάζεται ένας Παιδαγωγός για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Δείτε κάποια ενδεικτικά Μεταπτυχιακά στα οποία αναλαμβάνουμε να σας προετοιμάσουμε για τις Εξετάσεις τους:

Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας & Δια βίου Μάθηση (ΕΚΠΑ)

Ειδική Αγωγή (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδεση (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Π, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΚΠΑ)

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ)

Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης )

Σχεδιασμός Μαθήματος & Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Τέχνη & Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Κρήτης)


Επιπλέον, παρέχουμε Υποστήριξη στα Μαθήματα των Μεταπτυχιακών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως