Προετοιμασία για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά σχετικά με την Ψυχολογία

Η Ψυχολογία αποτελεί πόλο έλξης ως Επιστήμη. Προκαλεί τον ενδιαφέρον πολλών Υποψηφίων που είτε είναι Ψυχολόγοι, που θέλουν να αποκτήσουν κάποια Ειδίκευση και ανάλογα να σταδιοδρομήσουν, είτε είναι Παιδαγωγοί, Εκπαιδευτικοί ή Κοινωνικοί Επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Ψυχολογίας.

Δείτε κάποια ενδεικτικά Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας που αναλαμβάνουμε να σας προετοιμάσουμε για τις Εξετάσεις τους:

Κλινική Ψυχολογία (ΕΚΠΑ)

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Δια Βίου Μάθηση (ΕΚΠΑ)

Σχολική Συμβουλευτική & Καθοδήγηση (ΕΚΠΑ)

Συμβουλευτική (ΕΚΠΑ)

Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων (Πάντειο)

Σχολική Ψυχολογία (ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Κλινική Ψυχολογία & Νευροψυχολογία (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Γνωστική Ψυχολογία & Εφαρμογές (Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης)

Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων – Εξαρτήσεις & Νέες Τεχνολογίες (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Εφαρμογές της Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης: Εναλλακτικές – Βιωματικές & Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Αναπτυξιακή Ψυχολογία & Παιδαγωγικές Εφαρμογές (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σχολική Ψυχολογία: Πρόληψη & Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής & Σχολικής Ηλικίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (Πανεπιστήμιο Κρήτης)


Επιπλέον, παρέχουμε Υποστήριξη στα Μαθήματα των Μεταπτυχιακών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως