Η Φιλοσοφία μας

Ποιότητα

Παραμένοντας πιστοί στις αρχές μας, προτάσσοντας την ποιότητα και επενδύοντας σ’ αυτήν, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένους καθηγητές.

 

Διδάσκοντες

Όλοι οι Διδάσκοντες κατέχουν τουλάχιστον Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο επιστημονικό αντικείμενό τους. Οι περισσότεροι μάλιστα είναι Διδάκτορες ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων ή Υποψήφιοι Διδάκτορες. Η επιλογή τους γίνεται από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους του Εκπαιδευτηρίου με αυστηρότατα ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον, έχουν πολύ μεγάλη πείρα στην προετοιμασία υποψηφίων αυτού του είδους των εξετάσεων, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθείται σ’ αυτές.

 

Οργανωμένες Σημειώσεις

Οι σημειώσεις ανά γνωστικό αντικείμενο πληρούν κι αυτές αυστηρές ακαδημαϊκές προδιαγραφές και αποσκοπούν στο να οργανώσουν την εξεταστέα ύλη, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να την μελετήσει και να την αφομοιώσει στο σύνολό της. Βασίζονται δε στην ενδεδειγμένη βιβλιογραφία. Συγγραφείς των σημειώσεων είναι οι Διδάσκοντες, την επιμέλειά τους όμως έχουν οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του Εκπαιδευτηρίου.

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, τέλος, έχουν την επιμέλεια της όλης λειτουργίας των Προγραμμάτων. Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες για την πορεία των μαθημάτων και τις ανάγκες των υποψηφίων. Συνεργάζονται επίσης στενά και με τους υποψηφίους, ώστε να διαπιστώνουν έγκαιρα τις τυχόν ανάγκες, που μπορεί να προκύψουν, και τις αντιμετωπίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.