Προετοιμασία γιὰ Κατατακτήριες Ἐξετάσεις


Φιλολογίας

Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας

Ψυχολογίας

Θεολογίας

Παιδαγωγικῶν Τμημάτων

Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Τμημάτων


τῶν ἀκόλουθων πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων:

Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πατρῶν

Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Αἰγαίου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας