Προετοιμασία για Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

  • Εντατικά Προγράμματα Προετοιμασίας για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας

–  Φιλολογίας

– Φιλοσοφίας

– Ιστορίας & Αρχαιολογίας

– Ψυχολογίας

– Θεολογίας

– Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας – Νηπιαγωγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

– Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Επιστημών)

  • Συνεχείς Ενάρξεις Νέων Τμημάτων

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως