Ποιοι είμαστε

Τὸ φροντιστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ στὸ Μαροῦσι δραστηριοποιεῖται ἐδῶ καὶ 40 χρόνια στὸν χῶρο τῆς φροντιστηριακῆς ἐκπαίδευσης. Εἶναι τὸ πρῶτο φροντιστήριο προετοιμασίας ὑποψηφίων γιὰ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις σὲ ΑΕΙ, ποὺ λειτούργησε ἐκτὸς τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας.

Ἡ ἄρτια ὀργάνωση, ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς συναδέλφους καὶ ἡ ἄριστη συνεργασία μὲ αὐτούς, ἡ εἰλικρινὴς ἀγάπη καὶ φροντίδα γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ ἡ ποιότητα τῆς διδασκαλίας, βασισμένη σὲ παιδαγωγικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, γρήγορα μᾶς ἀνέδειξαν ὡς τὸ μεγαλύτερο, ποσοτικὰ καὶ ποιοτικά, φροντιστήριο στὸν χῶρο τῆς προετοιμασίας ὑποψηφίων γιὰ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις. Τὸ πολὺ μεγάλο ποσοστὸ τῶν ὑποψηφίων ποὺ πέτυχαν τὸν στόχο τους ἐπιβεβαιώνει περίτρανα τὰ παραπάνω.

Ἔτσι εὐοδώθηκε τὸ τολμηρό, τότε, βῆμα μας. Σήμερα, ἀξιοποιῶντας τὴν πολυετῆ πεῖρα μας, προχωρᾶμε ἕνα βῆμα ἀκόμα: στὴν ἵδρυση τοῦ φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ» γιὰ τὴν προετοιμασία ὑποψηφίων γιὰ Κατατακτήριες Ἐξετάσεις καὶ γιὰ ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς σὲ Μεταπτυχιακὰ Προγράμματα Σπουδῶν.


Επιστημονική Επιμέλεια – Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Μίνα Στεργιοπούλου, PhD Κλασικῆς Φιλολογίας
Διαμαντὴς Ζέρβας, MSc Κλασικῆς Φιλολογίας