Ποιοι είμαστε

Τὸ φροντιστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ στὸ Μαροῦσι δραστηριοποιεῖται ἐδῶ καὶ 40 χρόνια στὸν χῶρο τῆς φροντιστηριακῆς ἐκπαίδευσης. Εἶναι τὸ πρῶτο φροντιστήριο προετοιμασίας ὑποψηφίων γιὰ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις σὲ ΑΕΙ, ποὺ λειτούργησε ἐκτὸς τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας.

Ἡ ἄρτια ὀργάνωση, ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς συναδέλφους καὶ ἡ ἄριστη συνεργασία μὲ αὐτούς, ἡ εἰλικρινὴς ἀγάπη καὶ φροντίδα γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ ἡ ποιότητα τῆς διδασκαλίας, βασισμένη σὲ παιδαγωγικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, γρήγορα μᾶς ἀνέδειξαν ὡς τὸ μεγαλύτερο, ποσοτικὰ καὶ ποιοτικά, φροντιστήριο στὸν χῶρο τῆς προετοιμασίας ὑποψηφίων γιὰ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις. Τὸ πολὺ μεγάλο ποσοστὸ τῶν ὑποψηφίων ποὺ πέτυχαν τὸν στόχο τους ἐπιβεβαιώνει περίτρανα τὰ παραπάνω.

Ἔτσι εὐοδώθηκε τὸ τολμηρό, τότε, βῆμα μας. Σήμερα, ἀξιοποιῶντας τὴν πολυετῆ πεῖρα μας, προχωρᾶμε ἕνα βῆμα ἀκόμα: στὴν ἵδρυση τοῦ φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ» γιὰ τὴν προετοιμασία ὑποψηφίων γιὰ Κατατακτήριες Ἐξετάσεις καὶ γιὰ ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς σὲ Μεταπτυχιακὰ Προγράμματα Σπουδῶν.


ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ γιὰ τὴν ἐκπόνηση ἄρτιων Ἐπιστημονικῶν ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ διδασκαλίας γιὰ τὰ ἀντίστοιχα Πανεπιστημιακὰ Τμήματα

Πλήρης Καθοδήγηση καὶ Στήριξη στὴν ἐκπόνηση Σεμιναριακῶν Ἐργασιῶν μὲ

Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία
Διδασκαλία Μεθοδολογίας
Πηγὲς Βιβλιογραφίας
Συστήματα Παραπομπῶν
Τεχνικὰ Θέματα


Ἐντατικὰ καὶ πλήρη Ἀκαδημαϊκὰ Προγράμματα Σπουδῶν Προετοιμασίας Ἐξετάσεων

Διδασκαλία ἀπὸ ἐξειδικευμένους καὶ πεπειραμένους Ἐπιστήμονες κατόχους PhD, MSc

Ὑποστήριξη ἀπὸ τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς Συμβούλους τοῦ Ἐκπαιδευτηρίου

Συγγράμματα καὶ ὀργανωμένες σημειώσεις γιὰ κάθε γνωστικὸ ἀντικείμενο

Ἐξοικείωση μὲ τὰ γνωστικὰ ἀντικείμενα καὶ τὰ ἐργαλεῖα τῆς Ἐπιστήμης (Βιβλιογραφία, Ἔργα Ἀναφορᾶς κτλ.)

Ἐνισχυτικὰ Μαθήματα, ὅταν κριθεῖ ἀναγκαῖο

Ἐπικαιροποίηση τῆς Ὕλης τῶν Προγραμμάτων καὶ τῆς Βιβλιογραφίας, σύμφωνα μὲ τὶς ἀλλαγὲς τῶν προγραμμάτων σπουδῶν τῶν ΤμημάτωνΕπιστημονική Επιμέλεια – Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Μίνα Στεργιοπούλου, PhD Κλασικῆς Φιλολογίας
Διαμαντὴς Ζέρβας, MSc Κλασικῆς Φιλολογίας


Οι χώροι μας