Προετοιμασία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ανθρωπιστικών Σχολών για όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας


Η Εκπαίδευση Πανεπιστημιακό είναι δίπλα σας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο!

Συστηματική Προετοιμασία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Μεταπτυχιακών

Φιλολογίας
Φιλοσοφίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Παιδαγωγικών και Επιστημών της Αγωγής
Θεολογίας

  • Εντατική προετοιμασία
  • Εξειδικευμένοι Καθηγητές
  • Κάλυψη ολόκληρης της ύλης με αναλυτική διδασκαλία
  • Εξοικείωση με τα Εργαλεία της Επιστήμης (Βιβλιογραφία, Έργα Αναφοράς κ.λπ)
  • Επιπλέον Βιβλιογραφία από το Εκπαιδευτήριο

Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως