Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα για όλες τις Ανθρωπιστικές Σχολές

Η Εκπαίδευση Πανεπιστημιακό είναι δίπλα σας και σε προπτυχιακό αλλά σε μεταπτυχιακό επίπεδο!

Ἐνισχυτικὰ Πανεπιστημιακὰ Μαθήματα γιὰ ὅλες τὶς Σχολὲς ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν

• Συστηματικὴ Ὑποστήριξη γιὰ ὅλα τὰ ἐξάμηνα σὲ
– Φιλοσοφική
– Ψυχολογία
– Παιδαγωγικά
– Κοινωνικές ἐπιστῆμες

• Ἐντατικὴ προετοιμασία καὶ γιὰ τὶς τρεῖς Ἐξεταστικὲς Περιόδους
• Κάλυψη ὁλόκληρης τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος μὲ ἀναλυτικὴ διδασκαλία
• Ἐξοικείωση μὲ τὰ Ἐργαλεῖα τῆς Ἐπιστήμης (Βιβλιογραφία, Ἔργα Ἀναφορᾶς κ.τ.λ.)
• Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτήριο
• Καθοδήγηση στὴν συγγραφὴ Σεμιναριακῶν Ἐργασιῶν μὲ
– Ἐπιπλέον Βιβλιογραφία
– Διδασκαλία Μεθοδολογίας
– Βασικὲς Πηγὲς Βιβλιογραφίας
– Συστήματα Παραπομπῶν
– Τεχνικὰ Θέματα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: Online Παρουσίαση – Υποδειγματική Διδασκαλία

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 19:00

“Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους”


Online Παρουσίαση – Υποδειγματική Διδασκαλία
για τα Τμήματα Προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης


Δωρεάν συμμετοχή, χωρίς οικονομική δέσμευση

Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2108064630
Σύνδεσμος Εκδήλωσης: https://www.facebook.com/events/2798435073750423